apvv-skratka MALÁ

Vitajte na stránkach projektu “Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie.”Projekt je finančne podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Projekt je zameraný na interfunkčný semilongitudinálny monitoring kognitívnych, osobnostných, emocionálnych ako aj hormonálnych a iných fyziologických ukazovateľov v bežných i stresových podmienkach u alergických ochorení a u vysoko úzkostlivých jedincov. Na hľadanie možných súvislosti medzi psychopatológiou a poruchami fyziologických funkcií alergických ochorení s neurotickými prejavmi.

 

Na našich stránkach nájdete bližšie informácie k projektu, týkajúce sa cieľov aj jeho zamerania, harmonogram projektu a priebežne tu budeme publikovať aj všetky aktuálne informácie a inštrukcie pre participantov zapojených do dlhodobého monitoringu.

Pridaj komentár