Základne informácie k monitoringu

apvv-skratka MALÁ

V rámci dlhodobého monitoringu fyziologických ukazovateľov projekt využíva sondy dizajnované a konštruované Ústavom mikroelektroniky a fotoniky FSEI STU. Sonda v súčasnosti umožňuje snímanie elektrickej činnosti srdca a frekvencie dýchania.

sonda  stu

Pridaj komentár