Manuál k umiestneniu sondy a snímaniu

Snímanie
Sonda ECG sa používa s jednorazovými elektródami, umiestnenými na hrudi. Pripojte jednorazové elektródy na sondu ECG. Jednorazové elektródy spolu so sondou prilepte na hruď, tak aby sa LED indikátor a tlačidlo nedotýkali tela. Dlhším podržaním tlačidla zapnite ECG sondu. ECG sonda je zapnutá, ak po zaznení dvojitého zvukového signálu začne na LED indikátore v pravidelných (približne sekundových), intervaloch blikať zelené svetlo. Počas snímania je do záznamu možné vložiť marker. Marker vložíte krátkym stlačením tlačidla. Pri správnom vložení markera zaznie krátky zvukový signál. Ak pri vkladaní markera zvukový signál nepočujete, marker nebol vložený.

Umiestnenie sondy na hrudník
Sondu umiestňujeme na hrudník pod prsiami prostredníctvom káblov sondy (koncovky sú pripínačky) a 2 elektród (na ktorých sú nástavce na pripnutie káblov). Elektródy majú byť od seba dostatočne vzdialené, avšak káble by nemali byť napnuté.
U žien sa podprsenka nesmie dotýkať modrej plochy elektródy.
Sonda musí byť otočená tlačidlom a LED indikátorom vpredu.
V prípade, že vám bude sonda nízko alebo by pri pohybe zbytočne zavadzala a hýbala sa, môžete ju prilepiť páskou o telo.

Umiestnenie elektrod

Pridaj komentár