Riešitelia projektu

Hlavný riešiteľ projektu:apvv-skratka MALÁ

Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave 

Gondova 2
814 99
Bratislava
Telefón :  0905 751 527
Fax: +421 2 59 339 418
mail: dlhodoby-monitoring@gmail.com
 

 Spoluriešitelia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 

Vlárska 3
833 06
Bratislava

 

Ústav mikroelektroniky a fotoniky STU

Ilkovičova 3
812 19
Bratislava

Pridaj komentár