Anotácia projektu

apvv-skratka MALÁ

Chronický stres vedie v dnešnej spoločnosti k stále väčším zdravotným problémom. Škodlivé účinky  na ľudský organizmus sú známe, napriek tomu sa nevenuje dostatočná pozornosť tomu ako dysfunkcia v systéme zvládania stresu mení kognitívne a emocionálne ukazovatele v interakcii s psychofyziológiou. Enormný nárast výskytu stresom podmienených ochorení, vrátane alergických ochorení, vyžaduje neodkladný rozsiahly výskum zameraný na sledovanie a pochopenie stresovej reakcie, s výrazným prepojením na psychické a endokrinné faktory.

Cieľom nášho projektu, je preto zmapovať neuroendokrinné zmeny pri stresovej reakcii alergikov v kontexte podobnosti s patofyziológiou u vysoko úzkostlivých jedincov. Objasniť nejednoznačné zistenia o neuroendokrinnej reaktivite v kontexte nízkej/vysokej úzkostlivosti. Konfrontovať subjektívne indikátory prežívania a zvládania stresu (sebaposudzovacie osobnostné dotazníky) s objektívnymi (stresové hormóny, psychofyziologická reaktivita autonómneho nervového systému, kognitívny výkon), komparovať aspekty dvoch druhov stresových stimulov: kognitívneho a psychosociálneho stresu, registrovať semilongitudinálny vývoj zmien v HPA osi a SAM systému počas troch rokov v kontexte hyperkortizolizmu a hypokortizolizmu. Porovnať reakciu stresových hormónov a psychofyziologických korelátov pri laboratórnom strese a v bežných životných podmienkach. Analyzovať hormonálne a iné fyziologické ukazovatele a ich následnú schopnosť rekuperácie na stresovú situáciu.

Rozhodujúce psychické i psychofyziologické faktory reaktivity na stresové podnety v rámci projektu monitorujeme za dlhšie časové obdobie, čo zvyšuje porozumenie patofyziológie aj pravdepodobnosť úspechu, pri hľadaní vhodnej stratégie zvládania stresu.

Pridaj komentár